Klubben är riksomfattande ideell och allmännyttig sammanslutning av ägare till Solifer husvagnar och husbilar. 

Klubben bildades vid en träff på husvagnsmässan Elmia september 1984. klubben arrangerar dels sitt årsmöte under försommaren och en höstträff i anslutning till den årliga husvagns och husbils mässan på Elmia. 

Respektive region arrangerar ett flertal träffar vilka är öppna för alla medlemmar oavsett regiontillhörighet.

clubsolifer@gmail.com

Ordförande 

Gun Andersson B4100

 070-746 31 35

gunjohansson51@gmail.com

Vice ordförande

Ulrika Gauffin O4119
070-932 07 77
husmusen20@hotmail.com

Sekreterare

Jessica Breifors P4308
070-739 66 69
kjellojessica@live.se

Kassör

Birgitta Hillerström B4217

070-600 74 92

birgitta@hillerstrom.net

Ledamot

Jan-Erik Andersson B4100
070-510 28 77
janeandersson63@gmail.com

Suppleanter

Lise-Lotte Räffling O1795

Lars Andersson B2894

Revisorer

Bore Elebring B55

Tage Lindström B 61

Valberedning
Kjell Karlsson P4308

Nils Foghelin C733