Regionen är upplöst enligt beslut på årsmötet 2022
Ni är välkomna på övriga regioners.